daimatiyatro@gmail.com

8 Aralık 2014 Pazartesi

Darülbedayi 100 Yaşında!

15:30

PAYLAŞ

İstanbul Şehir Tiyatroları, bu yıl 100. yaşını kutluyor. Dile kolay, bir asır boyunca kimler gelip geçmedi ki bu "güzel ev"den... Vasfı Rıza Zobu'dan, Bedia Muhavvit'e, Zeki Müren'den Cahide Sonku'ya, Suna Pekuysal'a  kadar birbirinden ölümsüz sanatçıları ağırlayan Darülbedayi aynı zamnda Hamlet'ten Vişne Bahçesi'ne, Lüküs Hayat'tan Kanlı Nigar'a kadar tiyatro tarihine iz bırakan eserlere de perdesini açtı. Nazım Hikmet, Necati Cumalı, Necip Fazıl, Haldın Taner, eserlerini bu sahnede hayata geçiren yazarlardan sadece birkaçı...  

Darülbedayi, "güzellikler evi" anlamına geliyor. Bu evin tarihçesi de şöyle:

Darülbedayi, Türkiye'de Batılı anlamda tiyatronun gelişmesinde önemli bir değişimi sağlayan, Osmanlıdaki ilk konservatuvar kurumudur.

1914'te İstanbul Şehremini Belediye Başkanı Operatör Dr. Cemil (Topuzlu) Paşa kentin medenileşmesi için birçok yenilik yapmaya karar verir. Hayata geçen projeleri arasında Batılı anlamda bir müzik ve tiyatro konservatuvarı kurmak vardır. Bu iş için belediye meclisinden o dönem için oldukça büyük para olan 3000 lira ödenek ayırdı. Bu önemli projeye Darülbedayi-i Osmani adını veren Cemil Paşa bu işi gerçekleştirmek için Reşat Rıdvan bey'in de önerisiyle Paris'ten çok önemli bir tiyato yönetmeni ve yöneticisi Andre Antoine'ı İstanbul'a davet etti. Şehzadebaşı'nda bulunan vilayete ait Letafet Apartmanı bu konservatuvar için tahsisi edildi.


Müzik ve tiyatro için eğitim verecek olan bu okula Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem (Bolayır), "konservatuvar" sözü yerine "Darülbedayi" adının verilmesini önerdi ve kabul edildi. Tiyatro Bölümü için kıraat (okuma), telaffuz (söyleyiş), tecvid (tonlama), Aruz, edebiyat tarihi, haile (trajedi), drama, mudhike (komedi), raks (dans), adab-ı muaşeret (görgü), eskrim gibi dersler kondu. Kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle ülkesine dönen Antoine'ın yerini Reşat Rıdvan ve 1913'te Muhsin Ertuğrul başkanlığında bir ekip aldı.

Cemil Topuzlu'dan sonra İstanbul Şehremini olan İsmet bey Darülbedayi'ni yönetmeliklerini hazırlamada önemli gelişmeler kaydetti. 1916'da bu okulun halka açık ilk oyunu bir uyarlama olan Çürük Temel, 20 Ocak 1916'da Asker Ailelerine Yardım Cemiyeti yararına ilk kez oynandı. Türk ve Dünya Oyun yazarlarından birçok oyunu oyunun oynandığı Darülbedayi 1934 yılındaİstanbul Şehir Tiyatroları adını aldı. Günümüze dek Türkiye'nin en köklü tiyatro kurumu olarak başarılı çalışmaları devam etmektedir.
(Kaynak: vikipedia)

Daha nice yaşlara Darülbedayi! Perden hep açık, oyunların ve alkışın bol olsun! 

0 yorum:

Yorum Gönder